รายการหลัก

รายงานการประชุม

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 
 
 


นายสมคิด เฉลิมเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์

ทีวี

หนังสือพิมพ์


สวัสดีทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเรา กลับมาอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวทั้งหมด...

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 นายวีรธรรม ชูใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายธีระพงศ์ เล่าโจ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธิติมา เอี่ยมชาวเหนือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนกระบวนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและพื้นท
วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้นโยบายการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการให้การต้อนรับ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ฉ่ำมาก ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม พร้อมทีมวิทยากรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเปิดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการอารักขาพืช" ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 พ.ย. – 1 ธ.ค.2560 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 350 ราย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกติดตามโครงการการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนแตนเบียนบราคอนจำนวน 10,000 ตัว ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และสนับสนุนไข่ผีเสื้อข้าวสาร จำนวน 10 กรัม พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอนจำนวน 5,000 ตัว ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางครก (กลุ่มมะพร้าวสัมพันธ์บางครก) หมู่ที่ 12 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ฉ่ำมาก ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายวีรธรรม ชูใจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิชา งามยิ่ง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานโครงการบ้านสวนปทุม ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีงบประมาณ 2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล ออกติดตามโครงการการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ณ ศาลาประชาคมบ้านลาดบัว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 ราย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน(อกม.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม รวม 36 ราย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน การ ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560 เวลา 09.00 น ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ ครั้งที่ 1 /2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายวันชัย ไพรศรีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะทำงานโครงการประชารัฐ นาแปลงใหญ่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากบริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด ให้เข้าร่วมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตข้าวสารสำเร็จรูป ตราฉัตร ณ บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปิยะ กุมารา ผู้จัดการทั่วไป บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 16 คน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม "วันยุวเกษตรกรโลก" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ยุวเกษตรกรไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมาทางการเกษตร รวมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร(4H)ของประเทศไทยและร่วมฉลอง "วันยุวเกษตรกรโลก" พร้อมกันทั่วโลก โดยมียุวเกษตรกร ที่ปรึกษาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมงานทั้งสิ้น 240 คน
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับนางสาวภาณี บุณยเกื้อ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน พร้อมด้วยเยาวชนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ฉ่ำมาก ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายวีรธรรม ชูใจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิชา งามยิ่ง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี์
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 ตุลาคม2560 เวลา 07.00 น. นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนแตนเบียนบราคอนพร้อมปล่อยจำนวน 10,000 ตัว ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สนับสนุนไข่ผีเสื้อข้าวสาร จำนวน 10 กรัม และพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอน จำนวน 5,000 ตัว ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร แตนเบียนบราคอน เพื่อใช้ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอีกด้วย
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายวีระพงษ์ ฉ่ำมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์ และนายธีระพงศ์ เล่าโจ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จากอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง พบอ้อยเป็นโรคเน่าแดงและหนอนกออ้อยจึงให้คำปรึกษาคำแนะนำพร้อมสนับสนุนแมลงหางหนีบ และแตนเบียนไข่ตริโคแกรมม่า นอกจากนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มาใช้บริการจึงให้คำปรึกษา และสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อควบคุมโรคเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคพืช ในการเตรียมแปลง เพื่อการเพาะปลูกในรุ่นต่อไป และมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งได้นำตัวอย่างฝรั่งมาให้ตรวจวินิจฉัย พบว่าฝรั่งเป็นโรคแอนแทรคโนส และเพลี้ยแป้งทำลาย จึงให้คำปรึกษาและสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อกำจัดโรคแอนแทรคโนส และเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้ง และให้คำแนะนำในการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้เองต่อไป
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกติดตามโครงการการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบคลอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนไข่ผีเสื้อข้าวสาร จำนวน 50 กรัม พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอนจำนวน 32,500 ตัว ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนไข่ผีเสื้อข้าวสาร จำนวน 5 กรัม ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และสนับสนุนไข่ผีเสื้อข้าวสาร จำนวน 10 กรัม พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอนจำนวน 7,500 ตัว ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอีกด้วย
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายวีระพงศ์ ฉ่ำมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณี-ศักดิ์ และนายธีระพงศ์ เล่าโจ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ให้คำแนะนำพร้อม ตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคในมะเขือเปราะ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวธัญทิพย์ บุตรดีคง เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเปราะ 14 ไร่ อายุ 1 เดือน ที่อยู่ 209 ม.4 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้นำต้นมะเขือเปราะมาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจวินิจฉัยพบว่า เชื้อสาเหตุที่ทำให้ต้นมะเขือเปราะ เหี่ยวเฉา ยืนต้นตายนั้น เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการทำลายระบบรากของไส้เดือนฝอย จึงให้คำแนะนำในการป้องกัน โดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง อัตราการใช้ 50 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ไพรศรีจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสาวภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ทำการแยกเชื้อราบิวเวอร์เรียโดยทำการสเปรเชื้อราบิวเวอร์เรีย BCC 2660 ลงไปในแมลง ได้แก่ ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส และหนอนผีเสื้อข้าวสาร และทำการแยกเชื้อราบิวเวอร์เรีย BCC 2660 จากแมลงที่ตายเพื่อ ให้ได้เชื้อที่แข็งแรง และสามารถทำลายแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Cross streak method ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เพื่อให้ได้เชื้อที่บริสุทธิ์ และนำไปเป็นหัวเชื้อเพื่อผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียต่อไป
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิการสร้างการรับรู้งานส่งเสริมการเกษตร "2560 ปีแห่งการรับรู้งานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก" ณ ห้องประชุมโรงแรมไทยนำริเวอร์ไซด์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน มีเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในเขตภาคตะวันตก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อเน้นย้ำเกี่ยวกับงานนโยบายที่สำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรับทราบความก้าวหน้าพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค และช่วยกันหาทางแก้ไข เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ ส่วนขยายพื้นที่โครงการฯ ณ ศาลาการประชุม หมู่ที่ 10 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ประชารัฐต่อไป ตามละเอียดดังนี้ 1. ตำบลเขาพระ เกษตรกร 26 ราย พื้นที่การทำนา 907 ไร่ 2. ตำบลนางบวช เกษตรกร 59 ราย พื้นที่การทำนา 1,555 ไร่ รวมเกษตรกร 85 ราย พื้นที่การทำนา 2,462 ไร่
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ข่าว ทางเลือกและทางรอดของชาวนา ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา แก้ปัญหาโรคพืชในนาข้าว
วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖๐ นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจติดตามสถานการณ์ โครงการกำหนดจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร จากการระบาดศัตรูพืช ปี 2560 ของ นายมานพ ขันทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสำรวจ ซึ่งขณะนี้ข้าวออกรวงใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ว พบ ศัตรูธรรมชาติ เฉลี่ย 2.6 ตัวต่อจุด ศัตรูพืช เฉลี่ย 1.3 ตัวต่อจุด ซึ่งศัตรูธรรมชาติมากกว่าศัตรูพืช และให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลท่าผา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ออกติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพืชในแปลงหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่ามีการระบาดของโรคพืชอยู่ 3 ชนิดได้แก่ โรคลำต้นไหม้ โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่า-โคนเน่า ซึ้งโรคทั้ง 3 ชนิด เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช บางแปลงเป็นระยะรุนแรง จึงได้แนะนำให้ใช้วิธีการป้องกำจัด
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ เกษตรอำเภอเมือง ออกติดตามสถานการณ์การระบาดของผีเสื้อมวนหวานในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และได้ชี้แจงพร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันกำจัดให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหา ณ บ้านนายพนม ซำเผือก บ้านเลขที่ 769 หมู่ที่ 8 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 45 คน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ เกษตรอำเภอเมือง ออกติดตามสถานการณ์การระบาดของผีเสื้อมวนหวานในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และได้ชี้แจงพร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันกำจัดให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหา ณ บ้านนายพนม ซำเผือก บ้านเลขที่ 769 หมู่ที่ 8 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 45 คน
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจติดตามสถานการณ์ โครงการกำหนดจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร จากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 ของ นายมานพ ขันทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสำรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบในนาข้าว เฉลี่ย 1 ตัว/จุด และพบศัตรูธรรมชาติ เฉลี่ย 4 ตัว/จุด เพื่อไม่ให้พื้นที่การทำลายขอผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว ขยายวงกว้าง จึงแนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย สารสกัดสะเดา และปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 8/2559 เวลา 09.30 น ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเน้นย้ำและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญๆของรัฐบาล พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมกันหาทางแก้ไข โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุม
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจติดตามสถานการณ์ โครงการกำหนดจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร จากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 ของ นายมานพ ขันทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการสำรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบในนาข้าว เฉลี่ย 1 ตัว/จุด และผีเสื้อหนอนกอข้าว เฉลี่ย 0.2 ตัว/จุด และพบศัตรูธรรมชาติ เฉลี่ย 3.8 ตัว/จุด เพื่อไม่ให้พื้นที่การทำลายขอผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว และผีเสื้อหนอนกอข้าว ขยายวงกว้าง จึงแนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย สารสกัดสะเดา และปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายวีรธรรม ชูใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ปีงบประมาณ 2559 ตามกระบวนการโรงเกษตรกร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร แก่เกษตรกร จำนวน 100 คน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนภัสวรรณ กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกหน่วยบริการ เนื่องในโอกาสการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราขกุมาร และโครงการปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรกรเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 100 คน และทางศูนย์ฯได้สนับสนุน เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า จำนวน 100 กิโลกรัม เชื้อราบิวเวอร์เรีย จำนวน 100 กิโลกรัม แมลงหางหนีบ จำนวน 10,000 ตัว และสารสกัดสะเดา จำนวน 100 ลิตร
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 เดือน เมษายน 2559 ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเน้นย้ำและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญๆของรัฐบาล พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และร่วมกันหาทางแก้ไข โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุม
วันที่ 28 เมษายน 2559 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ฉ่ำมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรียสายพันธุ์ BCC 2660 (สวทช) ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของกลุ่มอารักขาพืชและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในระดับอำเภอทุกอำเภอ เกี่ยวกับวิธีการผลิตก้อนเชื้อบิวเวอร์เรีย โดยการใช้หัวเชื้อในรูปสารละลาย เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน ขณะเดียวกันถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตขยายเชื้อเมตตาไรเซี่ยมเพื่อใช้กำจัดด้วงหนวดยาวในอ้อย และผลิตขยายเชื้อราเมตตาไรเซี่ยมกำจัดด้วงแรดมะพร้าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม

อ่านข่าวทั้งหมด...