รายการหลัก

รายงานการประชุม

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

องค์ความรู้


1. เทคนิคการติดไข่ผีเสื้อข้าวสารในการผลิตแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า

2. เทคนิคการใช้เครื่่องพ่นสารเคมี

3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการจัดการระบบการผลิตเชื้อ (เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และเชื้อราเมตตาไรเซี่ยม)

4. การประดิษฐ์ตะเกียงแอลกอฮอล์อย่างง่าย

5. วิธีการทำมะละกอให้เป็นต้นกระเทยอย่าง่าย

6. เทคนิคการใช้เชื้อราไตโคเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรีย

7. การตอนกิ่งแบบเงื่อนกระตุก

8.การควบคุมวัชพืช ด้วยวิธีธรรมชาติ


9.บ้านของฉัน...แมลงหางหนีบ


10.แนวทางการส่งเสริมการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มาสู่เกษตรกร


11.แผนพัฒนาราบบุคคล (Individual Development Plan: IDP)


งานวิชาการ


1. การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวและปุ๋ยขี้ไก่

2. สวนผักแบบ KEYHOLE

3. ข้อกำหนดวินัย