รายการหลัก

รายงานการประชุม

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา


ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (22-12-2557)

> เอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุเกษตร

> ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร

 

สอบราคาและเอกสารจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ (16-07-2557)

> เอกสารสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์

> สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์

 

สอบราคาและเอกสารจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ (12-05-2557)

> เอกสารสอบราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์

> สอบราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์

 

สอบราคาและเอกสารจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ (01-03-2557)

> เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์

> เอกสารสอบราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์

> สอบราคาจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์

 

ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานซื้อวัสดุเกษตร (29-01-2557)

> เอกสารประกวดราคางานซื้อวัสดุเกษตร

> ประกวดราคางานซื้อวัสดุเกษตร

 

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อวัสดุเกษตร (23-01-2557)

> ร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อวัสดุเกษตร

> ร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุเกษตร